Süreç Olarak Mentorluk - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Bu çalışmada mentorluk kavramı tarihsel süreç içerisinde ele alınmış ve daha sonra mentorluğun süreç olarak  önemi üzerinde durulmuştur.  Mentorluğun  türleri  açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
Yazar(lar): Elife Doğan Kılıç, Hüseyin Serin