Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Okul yöneticilerinin, yönetim etkinliklerini düzenli biçimde yerine getirirken ihtiyaç duyduğu ve hukuk kuralları tarafından tanımlanmış sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumluluk, genel olarak bir işi istenilen nitelikte ve nicelikte yapma zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2000). Bunun yanında, bazı durumlarda okul yöneticilerinin hukuk kurallarıyla belirlenen sorumlulukları yaşanan sorunları çözmeye yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda okul yöneticileri hukuksal olarak tanımlanmış olmasa bile, bazı ek sorumlulukları fazladan üstlenmek durumunda kalmaktadır. Okul yöneticilerinin mevzuatta olmasa bile fazladan yüklenmek durumunda kaldığı sorumlulukları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kamu okul yöneticilerinin (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), mevzuatta olmasa bile fazladan yüklenmek durumunda oldukları sorumlulukları belirlemek üzere, okul yöneticilerine açık uçlu bir soru yönetilmiştir. Ankara ili kamu okul yöneticilerinden oluşan çalışma grubu ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda 83 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Okul yöneticilerinin, mevzuatta olmasa bile, mali işlere yönelik, personel işlerine yönelik, öğrenci işlerine yönelik ve okul dışı işlere yönelik fazladan yüklenmek durumunda kaldıkları bazı sorumluluklar bulunmaktadır. Okul yöneticileri, mali işler açısından “kaynak sağlama / para toplama”; personel işleri açısından “okul binasının boya/tamirat işlerini yapma; öğrenci işleri açısından “veli sorunları ile ilgilenmek zorunda kalma” gibi sorumluluklarını fazladan yüklenmek durumunda kalmaktadır.
Yazar(lar): Caner CERECİ