Doçentliğe Kadar Geçen Süreyi Etkileyen Unsurlar: Türkiye Uygulaması - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Türkiye’deki akademik işgücü piyasası Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında, bazı benzerlikler ve farklılıklar olduğu görülmektedir. Rekabetçilik, yükselme mekanizmaları, kamu ve özel üniversite yapıları benzerlikler arasında yer almaktadır. Farklılıklar ise esas olarak ücret yapısında ve iş güvencesi alanındadır. Bu farklılığın en belirgin olduğu alanlardan birisi görevin sonlanması sürecidir. Akademisyenler doçentlik kadrosuna atanıncaya kadarki unvanlarda süreli sözleşmeli çalışan statüsündedir. Bu kadroya atandıktan sonra ise süreli sözleşmeli dönemi sona ermekte ve işine son verilmesi nispeten katı kurallara bağlanmaktadır ki bu akademisyenlerin doçentlik sonrası iş hayatları için iş güvencesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle doçentliğe geçiş süresini etkileyen değişkenleri belirlemek önemli bir noktadır. Bu çalışmada doçentlik unvanını almaya kadar geçen sürenin belirleyicileri tehlike (hazard) veya sağkalım (survival) yöntemleri ile analiz edilmektedir. Doktora derecesinin elde edilme yaşı ve dil düzeyi doçentlik süresini etkilerken cinsiyet, doçentlik alanının sosyal alan olup olmaması, doktora derecesinin yurt dışından elde edilmesi doçentlik süresi üzerinde etkili değildir
Yazar(lar): Hasan ŞAHİN, Dr. Ümit KOÇ