Batılılaşma ve Sivil Toplum Kavramları Üzerinden İdris Küçükömer’in Türk Siyasal Düşüncesindeki Yeri - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Bu makalede, İdris Küçükömer’in Batılılaşma ve sivil toplum kavramları üzerinden Türk siyasal düşüncesindeki yeri incelenmiştir. Türk siyasal düşüncesinde önemli bir yeri olan Batılılaşma kavramı sivil toplum kavramı ile birlikte ele alınmıştır. Bu birlikteliği İdris Küçükömer’in düşüncesinde bulmak mümkündür. Bu iki kavramın yanı sıra İdris Küçükömer, Türkiye’nin Batılılaşamada başarılı olamayacağını Asya tipi üretim biçimi üzerinden açıklamaktadır. Ayrıca İdris Küçükömer, Osmanlı’nın üretim ve yaşam tarzında neden bir dönüşüm gerçekleştirilemediğini ve neden sınıf bilincinin oluşmadığını Asya tipi üretim biçimi üzerinden tartışmıştır. İdris Küçükömer’in kurmuş olduğu sivil toplum ve Batılılaşama birlikteliği eşit yurttaşlık düşüncesi ile güçlendirilmiştir. Bu çalışmada İdris Küçükömer’in; sivil toplum, Batılılaşma, Asya tipi üretim tarzı ve eşit yurttaşlık üzerine görüşleri çalışmalarından derlenmiş ve bu kavramlar ayrı ayrı ve birlikte tartışılmıştır.
 
Yazar(lar): Mümtaz Levent AKKOL