AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ OKUL LİDER ADAYLARININ ÖRGÜTSEL SİSTEM VE KAYNAK YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Bu çalışma, Amerika’daki okul lider adaylarının örgütsel sistem liderliği faaliyetlerini yürütmeye ne kadar hazır olduklarını ve hangi farklı etkenlerin liderlik performansını nasıl etkilediği araştırıyor. Okullarda bulunan kaynakların etkili yönetimi ve tüm öğrencilerin akademik başarısını sağlamak için, okul liderlerine organizasyon ve kaynak yönetimi hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak günümüzde çok önem taşımaktadır. Organizasyon sistemlerinin etkili yönetimi sayesinde eğitim ve öğretim sorunlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde çözüldüğü gözlenmektedir. Bu çalışmada niceliksel korelasyonel araştırma yöntemi, farklı faktörlerin Amerika’da ki okul lider adaylarının kaynak ve operasyonel yönetimi ile ilgili algılamalarını nasıl etkilediğini analiz etmek için kullanılmıştır. Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri gelecekteki okul liderleri, güvenli ve yüksek performanslı öğrenme ortamı için organizasyonel sistemleri ve kaynakları yönetmeye hazır olduklarını belirttiler. Fakat diğer yandan, Amerika’da okul lider adaylarının önemli bir miktarı, okullarda büyük sistematik değişiklikler yapmaya ve karmaşık örgütsel problemleri çözmeye hazır olmadıklarını ifade ettiler. Sonuçlar aynı zamanda, regresyon modeline dokuz öngörücü değişken dahil edildiğinde, katılımcıların toplam örgütsel sistem liderliği skoruyla yalnızca yaş ve gelecekteki liderlik planları, arasında anlamlı bir korelasyon bulunduğunu göstermektedir.
 
Yazar(lar): Olcay Yavuz, Quintin L. Robinson