CYBD-JCAS N?SAN 2018 C?LT:5 SAYI:1 - İngilizce Özet

Özet İçeriği

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

ÇYBD

Cilt 5, Sayı 1, 2018

ISSN 2564-7490

Editör

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN

Dr. Adem ÇİLEK

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Erkan KIRAL

Dr. Ferah Gü.lü YILMAZ

Dergimiz 2014 yılında yayın hayatına başlayan,

Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa

yayınlanan hakemli bir dergidir.

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yüksel KAVAK TED Ün.

Prof. Dr. Ayhan AYDIN Osmangazi Ün.

Prof. Dr. Elife DOĞAN KILIÇ İstanbul Ün.

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN Bozok Ün.

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ TODAİE

Prof. Dr. Neşe SONGÜR TODAİE

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Karabük Ün.

Prof.Dr. Sadegül AKBABA ALTUN Başkent

Ün

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK TODAİE

Prof. Dr. Temel ÇALIK Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan ARGON Abant İzzet B. Ün.

Journal Of Contemporary Administrative Science

JCAS

Volume 5, Issue 1, 2018

ISSN 2564-7490

Editor

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN

Dr. Adem ÇİLEK

Vise Editor

Asoc. Prof. Dr. Erkan KIRAL

Dr. Ferah Gü.lü YILMAZ

This journal is published first time in 2014,

published in two times (April and October) in every

year. This journal is refereed journal.

Editorial Board

Prof. Dr. Yüksel KAVAK TED Ün.

Prof. Dr. Ayhan AYDIN Osmangazi Ün.

Prof. Dr. Elife DOĞAN KILIÇ İstanbul Ün.

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN Bozok Ün.

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ TODAİE

Prof. Dr. Neşe SONGÜR TODAİE

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Karabük Ün.

Prof.Dr. Sadegül AKBABA ALTUN Başkent Ün

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK TODAİE

Prof. Dr. Temel ÇALIK Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan ARGON Abant İzzet B. Ün.


Yazar(lar): Nisan 2018 Sayısı Dergi Tam Metin (PDF)