Strict Standards: Non-static method System::Init() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 585

Strict Standards: Non-static method System::getConstants() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 41

Strict Standards: Non-static method System::makeCore() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 46

Strict Standards: Non-static method System::DBConnect() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 48

Strict Standards: Non-static method System::dispatcher() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php:585) in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 60

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php:585) in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 62

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php:585) in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 62

Strict Standards: Non-static method System::make() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 170

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 353

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/site/_layout.php on line 8
Hakkımzıda - ÇYBD
Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/site/_layout.php on line 9

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/site/_layout.php on line 146

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 474

Hakkımızda

Dergimize makale göndermek isteyen yazarların, 2018 yılından itibaren Dergipark üzerinden VE MAKALE ŞABLONUNU KULLANARAK makale göndermesi gerekmektedir. Makale şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

/statics/fm/files/YEN%C4%B0%20%C5%9EABLON%201_1.docx


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 2014 yılında ilk saysını yayımlayarak yayın hayatına başlamış hakemli bir dergidir. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Uluslararası bir dergi olup, hem Türkçe hem de farklı dillerde bilimsel makaleler yayımlamaktadır. 

Journal of Contemporary Administrative Science is a refereed journal published in 2014 its first issue. Journal of Contemporary Administrative Science is an international journal and publishes scientific articles in both Turkish and in different languages.

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ

VİZYONUMUZ
Eğitim Alanında Sivil Toplumun Sesi Olmak Amacıyla Harekete Geçen Bir STK Olmak.

MİSYONUMUZ
Öğretmen, yönetici, akademisyen ve eğitimde söz sahibi olan üyeleriyle birlikte eğitim alanında düzenlediği faaliyet-  projelerle, belirlediği strateji ve politikalarla, karar vericilerin politikalarına yön veren bir STK olmak.

Çağı yakalayan ve çağın ötesini hedefleyen Türkiye’de sivil toplumun önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Çağın ötesine ulaşmanın birinci koşulu eğitimde yapılacak atılımlardır. Eğitim alanında yapılacaklara ilişkin sözleri sarf edecek olanlar ise işin mutfağında çalışanlardır.
Bu maksatla EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği); uygulanan eğitim politikalarına katkı sağlamak, sorunları aşmada çözüm üretmek, ulusal ve uluslararası boyutlarda projeler planlamak ve bunları yaşama geçirmek, sözün özü taşın altına elini koyarak alınacak kararlarda tabanın sesi olup, çözüm üretme ve harekete geçmede rehber olmak üzere alanında uzman kişilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
2009 yılında kurulan EYUDER alanında uzman akademik kariyeri olan ve en önemlisi eğitim süreçlerinin mikro ve makro her kademesinde görev almış, kendi alanında etkin, çözüm önerileri sunabilen, yönetim alanında yüksek lisans ve doktora yapan eğitimciler tarafından kurulmuştur. Üyelerini; Akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında hizmet veren, alanında uzman eğitim yöneticisi ve öğretmenler oluşturmaktadır.
Derneğin çalışma alanlarına bakılığında Türk Milli Eğitim sisteminde yer alan yönetici ve yönetici adaylarının meslekî gelişimlerine katkıda bulunmaktan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgi ve isteği doğrultusunda danışmanlık hizmeti sunmaya; eğitim ve öğretime ilişkin tüm konularda konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenlemekten, eğitim-öğretim konularında ulusal ve uluslararası boyutlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler üretmeye kadar, pek çok konuda faaliyet göstermektedir.
Derneğimiz bünyesinde oluşturulan ihtisas komisyonları tarafından ulusal ve uluslararası çeşitli projeler yürütülmektedir. Eğitim alanında 50’ye yakın profesörün desteğini alan EYUDER her yıl akademisyenlerle uygulamacıların bir araya geldiği bilimsel bir organizasyon düzenlemektedir. 2010 yılında “I. Ulusal Eğitim Yönetimi Sempozyumu’nu başarıyla gerçekleştiren derneğimiz bu yıl II. EYFOR Ulusal Eğitim Yönetimi Forumu ile akademisyenlerle uygulamacıları yine bir araya getirmeyi planlamaktadır. EYUDER bünyesinde oluşturulan “Sürekli Eğitim Merkezi” ile talep edilen konularda eğitim ve organizasyonlar düzenlemektedir. Yine Akademik araştırmalara destek olmak amacıyla oluşturduğu “Akademik Araştırmalar Platformu” ile araştırmacılara online anket uygulama ve araştırma verilerini toplama konusunda destek sağlamaktadır.

EYUDER’in 2010-2014 FAALİYETLERİ

Derneğimizin düzenlemekte olduğu tüm faaliyetler ücretsiz olup eğitimcilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla kamu yararı gözetilerek düzenlenmektedir.

Eğitim Kurumları Yöneticilik Sınavlarına Hazırlık Kursu 2009

Eğitim Yönetimi Forumu -I 9 Ekim 2010 Ankara

Kamu Hizmet Standartları Semineri 2010

Stratejik Plan Hazırlama Seminerleri ve Online Destek 2010-2011

Eğitim Yönetimi Forumu –II 22-23 Ekim 2011 Ankara

Proje Çevrim Yönetimi Semineri 2010

Müdür/Müd. Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kursu 2011

Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapısal Arayışlar Çalıştayı –I – EYUDER &ATO 24 Ocak 2012 Ankara

Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı- 26 Nisan 2012 Kırıkkale

Eğitim Yönetimi Forumu –III 12-13 Ekim 2012 Nevşehir

Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapısal Arayışlar Çalıştayı –II – EYUDER &TOBB ETÜ -24 Mayıs 2013 – Ankara

Eğitim Yönetimi Forumu –IV 3-5 Ekim 2013 Balıkesir

Lider Öğretmenim Semineri – 24-28 Haziran 2013 Ankara

Lider Öğretmenim Semineri  - 9-13 Eylül 2013 Eskişehir

Lider Öğretmenim Semineri – 10-11 Ekim 2013 Tunceli

Eğitim Yönetimi Forumu –IV 11-13 Eylül 2014 Konya


Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/site/_layout.php on line 255

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 523

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526

Strict Standards: Non-static method System::get() should not be called statically in /home/pyfcybdt/public_html/_modules/System.php on line 526